Loading...

[No Name] เหตุผลที่ Line Official ขึ้น No Name

Line Official ขึ้น No Name

No Name เมื่อคุณใช้ Line OA (Official Account) แต่พบว่าบัญชีของคุณขึ้นเป็น No Name แทนชื่อผู้ใช้ สิ่งนี้อาจทำให้คุณตกใจและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เหตุผลที่ Line Official ขึ้น No Name อาจเกิดจากการตั้งชื่อ Line Official Account หรือมีเนื้อหาที่ผิดกับกฎระเบียบหรือข้อบังคับของแพลตฟอร์ม Line Official Account

กฏการใช้งาน Line Official คร่าวๆ

ไม่ตั้งชื่อโปรไฟล์โดยใช้คีย์เวิร์ดสุ่มเสี่ยง บัญชีอาจโดนปิด หรือขึ้น No Name

เพื่อการโฆษณาและโปรโมทเพจ/เว็บเฉพาะเท่านั้น

ห้ามสร้างความเสียหายต่อผู้อื่นหรือทำสิ่งผิดกฎหมาย

ไม่ละเมิดนโยบายการใช้งานของ Line

กรุณาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งาน Line Official Account อย่างเคร่งครัด

ปั้มผู้ติดตาม-เพิ่มเพื่อนบน Line Official ไม่ส่งผลให้บัญชีโดนปิด

การที่ทำให้บัญชีโดนปิดเกิดการจากใช้งานที่ขัดกับนโยบายของ Line Official

เพิ่มผู้ติดตาม LineOA | 100คน : 130บาท

เพิ่มผู้ติดตาม LineOA | 500คน : 650บาท

เพิ่มผู้ติดตาม LineOA | 1,000คน : 1,150บาท

เพิ่มผู้ติดตาม LineOA | 5,000คน : 5,750บาท

เพิ่มผู้ติดตาม LineOA | 10,000คน : 11,111บาท

เพิ่มผู้ติดตาม Line OA

ข้อจำกัดการใช้งานบัญชี Line Official

หากบริษัทเห็นว่าข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง บริษัทสามารถจำกัดการใช้งานบัญชีทางการของลูกค้าดังกล่าวได้ในบางกรณี เช่น โดยการไม่อนุญาตให้ลูกค้าดังกล่าวใช้งานบัญชีทางการหรือระงับการใช้งานนั้น นอกจากนี้ กรณีดังต่อไปนี้ถือเป็นเพียงตัวอย่าง ดังนั้น แม้ลูกค้าจะได้สอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตัดสินในกรณีเฉพาะเจาะจงหรือการจำกัดการใช้งานบัญชีต่อบริษัท บริษัทไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการตอบคำถามเหล่านั้น

(1) บริษัท องค์กร หรือบุคคลธรรมดาที่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งมีความเป็นไปได้อย่างสูงว่าจะถูกนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรม

(2) บริษัท องค์กร หรือบุคคลธรรมดาซึ่งได้กระทำหรือยุยงให้มีการกระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นความผิดอาญา

(3) บริษัท องค์กร หรือบุคคลธรรมดาซึ่งได้ทำการขาย เป็นคนกลาง นายหน้า เป็นต้น ที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการฉ้อฉล เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่จดทะเบียนและ/หรือการใช้ข้อมูลในอดีตของบุคคลที่สามอื่น ๆ

(4) บริษัท องค์กร หรือบุคคลธรรมดาซึ่งได้กระทำการซึ่งขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือนโยบายของรัฐ หรือบุคคลทั้งหลายซึ่งมีความเป็นไปได้อย่างสูงว่าจะกระทำการดังกล่าว

การกระทำที่ต้องห้ามในการใช้งานบัญชี Line Official

ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำการดังต่อไปนี้ในระหว่างการใช้งานบัญชีทางการ

(1)  ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ คำพิพากษา คำตัดสินชี้ขาดหรือคำสั่ง หรือวิธีการทางปกครองที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

(2)  กระทำการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการทำผิดกฎหมาย

(3)  ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือบุคคลที่สาม (เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร) สิทธิในเกียรติยศ สิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว หรือสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาอื่น ๆ 

(4)  กระทำการที่อาจเป็นการฝ่าฝืนนโยบายสาธารณะ

(5)  ให้ผลประโยชน์แก่องค์กรต่อต้านสังคมหรือให้ความร่วมมือในรูปแบบอื่น 

(6)  ใช้งานบัญชีทางการเป็นสื่อโฆษณาสำหรับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าของบริษัท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การโฆษณาสินค้าหรือการบริการของบุคคลที่สามผ่านทางการใช้งานบัญชีทางการ)(7)  เผยแพร่โฆษณาหรือข้อความใด ๆ โดยใช้ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้งาน (รวมเรียกว่า “การโฆษณา”) โดยการบริการที่ให้บริการโดยบัญชีทางการ ซึ่งจะต้องไม่มีการระบุข้อมูลเชิงประชากรใด ๆ ของผู้ใช้แต่ละรายที่เข้าถึงโฆษณานั้น ทั้งนี้ การกระทำที่ต้องห้ามในข้อนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(1) การกำหนดเว็บไซต์ในการส่งผ่านข้อมูลเชิงประชากรต่าง ๆ และ

(2) ส่วนเพิ่มเติมของข้อมูลที่สามารถตามรอยได้ของตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต (URL) ของเว็บไซต์เพื่อการส่งผ่านสำหรับวัตถุประสงค์ข้างต้นเมื่อบริษัททำการเผยแพร่การโฆษณา

(8)  มอบหมายหรือการให้บุคคลที่สามยืมบัญชีหรือการใช้งานบัญชีร่วมกันกับบุคคลที่สาม

(9)  ปลอมแปลงเป็นบริษัทหรือบุคคลที่สาม การแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จโดยจงใจ หรือการให้หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหรือบำรุงรักษาของประเภทธุรกิจที่ลูกค้าได้สมัครขอใช้การบริการไว้

(10) จัดเก็บ เปิดเผย หรือจัดหาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลจดทะเบียน หรือการใช้ข้อมูลในอดีตของบุคคลที่สามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(11) โพสต์หรือส่งผ่านความคิดเห็น และ/หรือ รูปภาพที่มีความรุนแรงเกินสมควร การแสดงความคิดเห็น และ/หรือรูปภาพเกี่ยวกับเพศอย่างชัดแจ้ง การแสดงความคิดเห็นและ/หรือรูปภาพที่อาจก่อให้เกิดการแบ่งแยกจากเชื้อชาติ สัญชาติ หลักความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ต้นกำเนิดของครอบครัว และอื่นๆ เป็นต้น การแสดงความคิดเห็น และ/หรือ รูปภาพที่กระตุ้นหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย การทำให้ตนเองพิการ หรือการใช้ยาในทางที่ผิด หรือการแสดงความคิดเห็น และ/หรือ รูปภาพที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านสังคมที่อาจก่อให้เกิดความไม่สบายใจแก่ผู้อื่น 

(12) กระทำการเพื่อวัตถุประสงค์ในการร่วมเพศด้วยการสอดใส่หรือการอนาจาร หรือกระทำการเพื่อวัตถุประสงค์ในการนัดพบหรือการออกเดทกับบุคคลแปลกหน้าต่างเพศ กระทำการเพื่อวัตถุประสงค์ในการละเมิดหรือใส่ร้ายลูกค้าคนอื่น หรือการกระทำอื่น ๆ ผ่านทางบัญชีทางการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่คาดหมายไว้โดยบัญชีทางการ

(13) เผยแพร่ข้อมูลที่ถือเป็นการก่อให้เกิดความไม่สบายใจหรือเป็นการรบกวนโดยผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สาม

(14) กระทำการที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อระบบ และ/หรือ ระบบเครือข่ายของบัญชีทางการ

(15) กระทำการที่เป็นการรบกวนการบริหารจัดการของบัญชีทางการโดยบริษัท หรือใช้งานบัญชีทางการของลูกค้าคนอื่น ๆ หรือกระทำการที่เป็นอุปสรรค์ต่อการบริหารจัดการหรือการใช้งานนั้น

(16) จงใจทำให้บัญชีทางการล้มเหลวผ่านการใช้งาน

(17) สอบถามหรือร้องขอต่อบริษัทอย่างไม่สมเหตุสมผลต่อบริษัท

(18) เผยแพร่ความคิดเห็น รูปภาพ และ/หรือ ข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ LY Corporation (LY Corporation Common Terms of Use) และแนวทางการใช้บัญชีทางการ (LINE Official Account Guidelines)

(19) เผยแพร่ความคิดเห็น รูปภาพ และ/หรือ ข้อมูลที่ขัดแย้งต่อแนวทางการใช้งานตราสัญลักษณ์ (Logo Use Guidelines) ของบริษัท 

(20) กระทำการที่เป็นการช่วยเหลือหรือส่งเสริมการใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ (1) ถึง (19)(21) กระทำการอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม

https://terms2.line.me/official_account_terms_th
Tags:
, , , , , ,
Share this post on:

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *